Jest nam niezmiernie miło poinformować o kolejnym dofinansowaniu, które udało nam się pozyskać! 🙂

W ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 10 000 zł.

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte” odbywał się już po raz czwarty. Zgłoszono do niego 124 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 2 488 035,00 zł.

W związku z tak dużą ilością złożonych ofert o dużej wartości merytorycznej, Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie zadań z kwoty 300 000,00 zł do kwoty 511 500,00 zł.

Ostatecznie dotację otrzymały 52 zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego za docenienie i wsparcie naszych działań kolejnym już dofinansowaniem.