W dniu 24 lipca 2011 roku nasza orkiestra brała udział w jubileuszowym spotkaniu Orkiestr Dętych w Szczucinie, z okazji 225 rocznicy powstania Diecezji Tarnowskiej.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się Mszą Święta, z uroczystą oprawą zgromadzonych orkiestr, którym towarzyszyła solistka Gabrielą Sołtys. Msza pod przewodnictwem Biskupa Wiesława Lechowicza sprawowana była w intencji muzyków Po uroczystym nabożeństwie odbył się koncert połączonych orkiestr, prowadzonych przez dyrygenta Jana Gładysza.

W uroczystości wzięło udział ponad 20 orkiestr dętych z diecezji tarnowskiej, które zaprezentowały utwory z repertuaru muzyki poważnej, religijnej i żołnierskiej.

Koncert zakończył się indywidualnymi występami Strażackiej Orkiestry Dętej „Tymbarski Ton” z Tymbarku, Orkiestry Dętej przy OSP w Szczucinie Parafialnej Orkiestry Dętej w Siedliskach Tuchowskich oraz naszej Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach.