Miło nam poinformować o kolejnym pozyskanym dofinansowaniu. Tym razem mimo dużej konkurencji w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte” otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 15 000 zł na zadanie pn. „Jubileusz? Na galowo! Zakup nowych mundurów dla Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach”
O bardzo dużym zainteresowaniu konkursem świadczy informacja ze strony małopolska.pl:

„Natomiast w „Małopolskich Orkiestrach Dętych” zabezpieczona wcześniej w budżecie Województwa Małopolskiego kwota 800 000 zł została przez Zarząd zwiększona o dodatkowe 400 000 zł, co pozwoliło na dofinansowanie 90 zadań spośród 145 złożonych ofert, na łączną kwotę 1 200 000 zł.

W ramach realizowanych projektów organizacje pozarządowe oprócz zakupów zobligowane są do organizacji wydarzeń, które przyczynią się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego Małopolski czy też propagowania działalności orkiestr dętych w środowiskach lokalnych.”

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania kolejnych środków finansowych na potrzeby Orkiestry!

Zgodnie ze złożoną ofertą konkursową wspólnie ze Szkołą Podstawową im. ks. Jana Reca zorganizujemy Szkolną Majówkę, podczas której udostępnimy nasz sprzęt nagłośnieniowy, wykonamy koncert oraz zorganizujemy Dzień Otwarty – szczegóły wydarzenia już wkrótce!

Dofinansowanie natomiast wykorzystamy do zakupu nowych mundurów. Oczywiście pozyskana kwota nie jest wystarczająca bowiem stanowi 1/4 całkowitego kosztu, dlatego chętnych do wsparcia finansowego zapraszamy do zapoznania się z możliwościami pomocy.

Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy – zapraszamy do kontaktu!