Orkiestra Dęta przy OSP w Siedliskach
(gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie)

38-324 Siedliska

email: orkiestrasiedliska@gmail.com

Prezes – Patryk Korzeń – tel. 514-677-321
Kapelmistrz  –  Robert Motyka – tel.  603-981-994
administrator strony – Paweł Szymanek – tel. 608-360-985

NABÓR DO ORKIESTRY !

Chętnych do wstąpienia w szeregi Orkiestry prosimy o uzupełnienie poniższego formularza lub zgłoszenie się do Kapelmistrza lub Prezesa.
Próby Orkiestry odbywają się w soboty od godz. 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach.

Serdecznie zapraszamy! 🙂