W tych trudnych czasach i ograniczeniach w zakresie naszej działalności mamy miłą informację. Nasza oferta pn. „Rozwój Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach poprzez przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów oraz zakup instrumentów…” uzyskała dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie. Kwota dotacji na realizacje zadania wynosi 7 000 zł 🙂

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”.

„Orkiestry dęte to trwały, barwny element kultury i pejzażu Małopolski. Naszym celem jest wsparcie w tym obszarze, które pozwoli na rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupach wiekowych. Jest to druga odsłona konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte”. W ramach tego zadania można było uzyskać dofinansowanie między innymi na zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych czy strojów dla członków orkiestr dętych działających w naszym regionie. Województwo Małopolskie przeznaczyło na ten cel 350 tysięcy złotych” – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Dofinansowanie umożliwia zakup niezbędnego wyposażenia, jak również organizację wydarzeń związanych z rozwojem i popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztatów, szkoleń), które będą się odbywać, i w tej formie będą dostępne dla odbiorców, w wersji online.

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert „Małopolskie Orkiestry Dęte” zostało złożonych 100 ofert na łączną kwotę wsparcia finansowego blisko 1,8 mln zł. Sześć ofert nie spełniło wymogów formalnych. Dotacje otrzymało 51 zadań na łączną kwotę 350 tys. zł.

źródło: malopolska.pl