Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 30 000 zł w ramach konkursu „Mecenat Małopolski – I edycja” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Bardzo się cieszymy, że nasz projekt pn. „Jubileusz 40-lecia Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach” zdobył uznanie Komisji Konkursowej.

Odbioru symbolicznego czeku, potwierdzającego przyznanie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego dokonał nasz Kapelmistrz – Robert Motyka. Odbyło się to w środę (03.04) podczas spotkania dla beneficjentów konkursu z powiatów limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

Warto nadmienić, iż konkurencja w konkursie była duża, ponieważ do UMWM w Krakowie wpłynęło 526 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 24 779 838 zł. Dotację otrzymały 303 zadania zgłoszone przez fundacje, stowarzyszenia, parafie czy Koła Gospodyń Wiejskich. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o ponad cztery miliony pięćset tysięcy złotych, łącznie na realizację zadań przeznaczono 8 500 000 zł.

Oferta konkursowa, który była przygotowana przez członków orkiestry formalnie została złożona dzięki ścisłej współpracy z Zarządem OSP w Siedliskach, będącej stowarzyszeniem. Serdecznie dziękujemy za otwartość i współpracę!

Jesteśmy przekonani, że dzięki pozyskanym środkom nasze obchody jubileuszowe i działania z nimi związane będą na wysokim poziomie. Już zabraliśmy się do pracy aby efekty były jak najlepsze!

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania dofinansowania rekomendując naszą ofertę. Szczególnie dziękujemy p. Marcie Mordarskiej i p. Jadwidze Wójtowicz – radnym Województwa Małopolskiego oraz p. Łukaszowi Smółce – Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego. Dziękujemy także za wsparcie p. Wacławowi Ligęzie – Burmistrzowi Bobowej.

fot. FB Jadwiga Wójtowicz ( https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=922477783215009&id=100063583883712&rdid=3ApUkPJrwn8ClUGl )