Dofinansowanie zadania pn. „Rozwój Orkiestry Dętej przy OSP w Siedliskach” z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Infrastruktura Kultury 2021 – w wysokości 35 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła
60 025,00 zł.

Dofinansowanie oferty „Rozwój Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach poprzez przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów oraz zakup instrumentów…” w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020” organizowanym przez Województwo Małopolskie. Dotacja na realizacje zadania w wysokości 7 000 zł. Całość wartość projektu wyniosła 10 333,00 zł.

Dofinansowanie oferty „Rozwój Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach poprzez przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów oraz zakup instrumentów” w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022” organizowanym przez Województwo Małopolskie. Dotacja na realizacje zadania w wysokości 10 000 zł. Całość wartość projektu wyniosła 13 875,00 zł.

Projekt Solidarności pn. „Świeża krew – młodzież rozwija orkiestrę dętą!” realizowany przez grupę inicjatywną w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności przy wsparciu Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”. Dofinansowanie wyniosło 6000 euro.