W sobotę 26 listopada odbyły się u nas także Terenowe Warsztaty Metodyczne organizowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ z Nowego Sącza. Warsztaty te przeprowadzane są w siedzibach dwunastu orkiestr na terenie województwa małopolskiego. Celem spotkań jest praktyka metod pracy muzycznej z zespołem instrumentalnym. Wraz z zaproszonymi specjalistami, muzycy oraz kapelmistrzowie ćwiczą aspekty dydaktyczne, organizację i przebieg próby, pracę nad brzmieniem, poziomem zespołu, nad możliwościami i znaczeniem prezentacji publicznych.

Ku naszemu zadowoleniu zgłoszenie naszej orkiestry zostało wybrane przez organizatorów do realizacji. Dzięki temu mieliśmy przyjemność gościć kpt. STEFANA ŻUKA – muzyka, wieloletniego tamburmajora i Kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu. Kapitan jest także autorem wydanego w 2015 roku „Poradnika tamburmajora”.

Pierwszy raz w historii naszej orkiestry wzięliśmy udział w profesjonalnych warsztatach z musztry paradnej. Zostały poruszone następujące zagadnienia:
I. Musztra indywidualna bez instrumentów
(postawy, zwroty w miejscu i w marszu, szkocki zwrot, marsz na wprost oraz w miejscu)
II. Musztra orkiestry w szyku zwartym bez gry
(zbiórka do gry, trzymanie instrumentów, elementy szyku, rodzaj szyków, przestawianie szyków bez gry, przemarsz orkiestry – rodzaje kroków)
III. Musztra orkiestry z grą na postoju i w marszu
(podniesienie instrumentów do gry, sposób trzymania instrumentów podczas gry, odkładanie instrumentów po zakończeniu gry, przenoszenie instrumentów podczas przemarszu bez gry, zatrzymania z grą i bez gry, odmarsz z grą, zwroty z grą, młynek, krok zwolniony, sygnał gwizdka, bębna i fraza muzyczna).

Na zasadzie wolnych słuchaczy gościliśmy przedstawicieli – muzyków oraz kapelmistrza – z zaprzyjaźnionej Orkiestry Dętej OSP im. Jana Muchy w Ciężkowicach.

Serdecznie dziękujemy Panu kpt. Stefanowi Żukowi za podzielenie się z nami swoją fachową wiedzą i nakierowanie naszej orkiestry do prawidłowej prezentacji oraz gry w marszu. Miła informacją dla nas Z pewnością nabyta wiedza i umiejętności wpłyną na jeszcze lepszy odbiór wizualny naszego zespołu podczas przemarszów na różnych uroczystościach. Dziękujemy również MCK Sokół z Nowego Sącza za wybór naszej orkiestry i możliwość realizacji warsztatów w Siedliskach.